Graafinen toimisto Seria perustettiin vuoden 2010 alkupuoliskolla. Olen toiminut graafisena suunnitteli- jana niin Oulussa kuin Tampereella- kin ennen paluuta takaisin omille juurille, Ilmajoelle. Tärkeimpänä tehtävänä Serialla on auttaa yrityksiä omassa markki- noinnissaan, oli kyseessä sitten jo olemassa oleva, tai aivan uusi yritys. Graafinen toimisto Seria toteuttaa niin yritysilmeet kuin kaikenlaiset painotuotteetkin yrityksen tarpeen mukaan.